Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa 

za pomocą sklepu internetowego mixbuty.pl, prowadzonego pod adresem www.mixbuty.pl  (zwanego dalej: „sklep mixbuty.pl”)


Właścicielem sklepu mixbuty.pl jest Janusz Mandla prowadzący Działalność Gospodarczą pod nazwą JM Firma Handlowa Janusz Mandla JM Firma Handlowa Janusz Mandla z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 43-225 Wola, z dodatkowym miejscem wykonywania działalności, ul. Chrobrego 5, Pszczyna, zarejestrowany w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, NIP: 638-000-89-90, REGON: 270043106 (zwany dalej: JM F.H. Janusz Mandla) 

(adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: 43-200 Pszczyna ul. Chrobrego 5)


JM F.H. Janusz Mandla jest jednocześnie administratorem danych osobowych i dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych, podczas odwiedzania i korzystania ze sklepu mixbuty.pl . 


Standardy Polityki Prywatności


1. JM F.H. Janusz Mandla ma na względzie, aby użytkownicy korzystający z usług świadczonych przez Administratora, m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego www.mixbuty.pl mieli pewność, że ich dane osobowe są chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób, dlatego JM F.H. Janusz Mandla podejmuje działania na rzecz należytego zabezpieczania informacji o osobach trafiających do tego miejsca. Nie tylko gwarantuje standardy przyjęte ustawowo, ale równocześnie systematycznie pracuje nad ich podnoszeniem.

2. Polityka prywatności uwzględnia obowiązujące przepisy prawa, m.in.: 

z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) – zwanej w dalszej części rozporządzeniem RODO, 

z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000), 

z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2018, poz. 650),  

z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.),

wypełniając tym samym zasadę legalności - działań podejmowanych w ramach i w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa w momencie ich stosowania. 


 Zakres obowiązywania Polityki Prywatności


1. Polityka prywatności obowiązuje w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.mixbuty.pl w polskiej wersji językowej.

 2. JM F.H. Janusz Mandla zamieszcza na wskazanej stronie odnośniki do innych serwisów internetowych, zawierających między innymi realizacje projektów z udziałem Administratora. O ile JM F.H. Janusz Mandla zależy na realizowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, o tyle nie może zagwarantować, że właściciele (administratorzy) powiązanych serwisów internetowych kierują się identycznymi zasadami, JM F.H. Janusz Mandla nie ma bowiem żadnego wpływu na kreowanie przez nich własnych polityk prywatności oraz polityki dotyczącej plików Cookies. Dlatego zaleca wszystkim, by za każdym razem zapoznawali się z regułami obowiązującymi na stronach, do których linki znajdują się w serwisie.

3. Co do zasady JM F.H. Janusz Mandla nie udostępnia miejsca na swoim serwisie internetowym innym podmiotom, np. w celu reklamowym czy ogłoszeniowym. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, JM F.H. Janusz Mandla, podobnie jak w przypadku wskazanym w § 2 ust. 2, nie będzie mógł zapewnić, że właściciele (administratorzy) wskazanych stron przestrzegają obowiązujących przepisów i należycie dbają o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach. W takim przypadku również trzeba zapoznać się z polityką prywatności oraz polityką Cookies prezentowanymi w tych serwisach i ich aplikacjach mobilnych. 


Co to są dane osobowe

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą osoby korzystające z usług JM F.H. Janusz Mandla oraz będących użytkownikiem / użytkowniczką (dalej zwanymi użytkownikiem) serwisu www.mixbuty.pl identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Użyte przez JM F.H. Janusz Mandla słowa „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkownika (np. ich przechowywanie) w zakresie ww. serwisu internetowego oraz prowadzonej przez JM F.H. Janusz Mandla działalności gospodarczej. 


Najważniejsze zasady ochrony danych osobowych - dobrowolności i rozliczalności


1. Korzystanie z usług świadczonych przez JM F.H. Janusz Mandla, w tym z serwisu internetowego www.mixbuty.pl jest dobrowolne. To użytkownik samodzielnie decyduje czy chce skorzystać z serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora. Podanie przez użytkownika jego danych osobowych JM F.H. Janusz Mandla za pomocą formularzy i innych metod technicznych opracowanych w zakresie ww. działalności gospodarczej oraz serwisu internetowego jest dobrowolne, jednak do korzystania z niektórych usług np. podanie danych osobowych dostawcy w celu dostarczenia zamówienia na adres wskazany przez użytkownika w zamówieniu- niezbędne jest podanie danych osobowych – o czym użytkownik jest każdorazowo przez JM F.H. Janusz Mandla uprzednio informowany. 

2. Każdy, kto podał JM F.H. Janusz Mandla swoje dane osobowe, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie wglądu do nich, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, wstrzymanie czasowego lub stałego ich przetwarzania, lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu w imieniu użytkownika JM F.H. Janusz Mandla ma przesłać jego dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez JM F.H. Janusz Mandla. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu na działania podjęte przez Administratora. 

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

3. Zasada rozliczalności stosowana przez JM F.H. Janusz Mandla jest ściśle związana z przepisami rozporządzenia RODO – art. 5 ust 2, zgodnie z którą administrator danych posiada obowiązek wykazania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, m.in. zgodności podejmowanych działań z prawem, rzetelności, przejrzystość, ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych, minimalizacji przetwarzania, prawidłowości, ograniczenia przechowywania danych osobowych, a także integralności i spójności poprzez zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanym przez administratora danym osobowym.


 

WAŻNE: Strona www.mixbuty.pl wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

 Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

 Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies, ich modyfikacji lub odwolania w ustawieniach przeglądarki.

 Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies"

 

Jakie dane przetwarzamy i cel przetwarzania Twoich danych

Jakie dane zbiera sklep mixbuty.pl

1. JM F.H. Janusz Mandla zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,

 osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne

 lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami. Informacje dotyczące danych osobowych, w tym IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów, lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, a także w celu profilowania użytkowników - dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych (np. preferencji, zainteresowań, lokalizacji).


2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

  a) rejestracji konta w sklepie internetowym mixbuty.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym przypadku, gdy  Klient podaje nam:

 - adres e-mail;

 - dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj(państwo), ulica i numer domu/mieszkania

 - imię i nazwisko;

 - numer telefonu.

  Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym mixbuty.pl Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić swoje hasło. 

 

 b) składania zamówienia w sklepie internetowym mixbuty.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) W tym przypadku, gdy Klient podaje nam:

 - adres e-mail;

 - dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj(państwo), ulica i numer domu/mieszkania

 - imię i nazwisko;

 - numer telefonu.

 

c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


d) publikacji treści zamieszczonych za pośrednictwem ww. serwisu internetowego – (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO), 

e) prowadzenia badań i analiz serwisu internetowego www.mixbuty.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług, czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających, prowadzenia analiz statystycznych - podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,

f) weryfikacji wiarygodności płatniczej - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      rozszerzanie rynku zbytu oferowanych usług – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych -  art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

g) zbierania danych osobowych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez JM F.H. Janusz Mandla obowiązków wynikających z przepisów prawa) - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f oraz art. 6 ust 1 pkt f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

 Na podstawie, i tylko o ile użytkownik udzieli na to zgody, (w tym po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych w sytuacji osoby, która nie ukończyła 16 lat), JM F.H. Janusz Mandla przetwarza dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach Cookies oraz gromadzenia danych ze stron serwisu internetowego www.mixbuty.pl związanych z profilowaniem użytkowników - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22  ww. rozporządzenia, 

Jeżeli użytkownik nie ukończył 16 lat, zgodnie z prawem, JM F.H. Janusz Mandla nie może przetwarzać jego danych osobowych (art. 8 rozporządzenia RODO) w zakresie udzielonych zgód marketingowych – np. w celu otrzymywania przez użytkownika na jego pocztę e-mail informacji o konkursach, akcjach promocyjnych organizowanych przez JM F.H. Janusz Mandla, chyba że wcześniej wyrażona przez niego zgoda zostanie potwierdzona przez osobę sprawująca nad nim opiekę prawną, albo też zgoda zostanie udzielona wobec przez przedstawicieli ustawowych w imieniu i na rzecz użytkownika, który nie ukończył ww. wieku w chwili udzielania danej zgody na przetwarzanie tych danych. 

Jeżeli przedstawiciele ustawowi nie potwierdzą na adres e-mail: sklep@mixbuty.pl zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności, JM F.H. Janusz Mandla odstąpi od czynności marketingowych wobec takiego użytkownika.

3. Gdy Klient kontaktuje się z JM F.H.Janusz Mandla w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji lub zwrotu towaru) za pomocą formularza, JM F.H. Janusz Mandla może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mixbuty.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.


Jak wykorzystujemy zebrane dane

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie mixbuty.pl dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie mixbuty.pl, dane osobowe mogą być przekazywane w celu dostarczenia zamówionych towarów DPD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system CashBill S.A., jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce CashBill S.A. 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2 (NIP: 6292410801,REGON: 241048572,KRS: 0000323297)

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu mixbuty.pl do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem  mixbuty.pl 

5. Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.mixbuty.pl mogą być przekazywane do USA w zakresie obsługi ww. serwisu. W oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, w tym również działania zgodne z art. 28 rozporządzenia RODO, a także wobec faktu, iż w odniesieniu do ww. Państwa Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE - USA), który umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom, dane osobowe użytkowników serwisu internetowego  www.mixbuty.pl są odpowiednio chronione.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Jakie masz uprawnienia wobec nas:

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

8. Swoje uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez:

wysłanie wiadomości pisemnej bezpośrednio na adres siedziby JM F.H. Janusz Mandla, tj. JM Firma Handlowa Janusz Mandla ul. Chrobrego 5, Pszczyna lub na adres poczty elektronicznej j.mandla@mixbuty.pl

poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).


Podstawa prawna przetwarzania informacji o Tobie

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, 

której Klient jest stroną lub konieczność podjęcia na żądanie Klienta działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży. 

Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność 

do wykonania obsługi umowy sprzedaży reklamowanego towaru.

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JM F.H. Janusz Mandla lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),(art. 6 ust. 1 lit f RODO),(art. 22 ust. 2 lit c RODO) 

 Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:

-dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust.1a) RODO)

-obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na JM F.H. Janusz Mandla, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych JM F.H. Janusz Mandla rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1c) RODO);

-oraz innych niezbędnych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Jm F.H. Janusz Mandla, np. do ustalenia, dochodzenia roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami,  również za pomocą formularza kontaktowego (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), oraz do analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1f) RODO).

 

Pliki cookies, adres IP

1. Sklep mixbuty.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez JM F.H. Janusz Mandla na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep mixbuty,pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez JM F.H. Janusz Mandla produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Mixbuty.pl . Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Mixbuty.pl .

2. JM F.H. Janusz Mandla wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  a) Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. JM F.H. Janusz Mandla wykorzystuje cookies własne w celu:

  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie mixbuty.pl i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie mixbuty,pl (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego mixbuty.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;

  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu mixbuty.pl , co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. JM F.H. Janusz Mandla wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) piksel konwersji Facebooka i Instagram w celu zarządzania reklamami i popularyzacji Sklepu mixbuty.pl za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)-ze szczegółami polityki prywatności można zapoznać się na stronie Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanationhttps://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

b) kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony mixbuty.pl to jest zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)- ze szczegółami polityki prywatności można zapoznać się na stronie Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html, Google Tag Manager https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu mixbuty.pl. Drogą tą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów, oprogramowania złośliwego lub innego niechcianego oprogramowania. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu mixbuty.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Przykłady jak zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

- Chrome

- Safari

- Opera

Microsoft EDGE

6. JM F.H. Janusz Mandla może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep mixbuty.pl przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany JM F.H. Janusz Mandla przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu mixbuty.pl.

7. Sklep mixbuty.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. JM F.H. Janusz Mandla nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. JM F.H. Janusz Mandla namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.  


Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez JM F.H. Janusz Mandla za pośrednictwem Sklepu mixbuty.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o osobie fizycznej która jest zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania (dalej: „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego mixbuty.pl mają jedynie osoby upoważnione przez JM F.H.Janusz Mandla. Osoby upoważnione posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Zostało to opisane wcześniej w punkcie "Jak wykorzystujemy zebrane dane".

4.   Każdy klient którzy posiadają konto dysponuje nieprzerwanym prawem wglądu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie mixbuty.pl .

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. JM F.H.Janusz Mandla może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez JM F.H. Janusz Mandla roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie mixbuty.pl utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep mixbuty.pl umożliwia wygenerowanie nowego hasła. JM F.H. Janusz Mandla nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie mixbuty.pl . Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

7. JM F.H. Janusz Mandla nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

Zmiany Polityki Prywatności

1. JM F.H.Janusz Mandla zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

        a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na  prawa i obowiązki  JM F.H. Janusz Mandla lub prawa i obowiązki Klienta.

        b) rozwój funkcjonalności sklepu mixbuty lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki Prywatności.

2.      JM F.H.Janusz Mandla  każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu mixbuty.pl informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

3.      Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie jest umową ani regulaminem.

4.     Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@mixbuty.pl

5.      Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.