facebook

Twój koszyk jest pusty

0
Infolinia
602 18 80 78
Kontakt

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa 

za pomocą sklepu internetowego mixbuty.pl, prowadzonego pod adresem www.mixbuty.pl  (zwanego dalej: „sklep mixbuty.pl”)


Właścicielem sklepu mixbuty.pl jest Janusz Mandla prowadzący Działalność Gospodarczą pod nazwą JM Firma Handlowa Janusz Mandla w Pszczynie ul.Chrobrego 5, z siedzibą w Woli ul. Szkolna 5, zarejestrowany w Urządzie Gminy Miedźna, ul.Wiejska 131, NIP: 638-000-89-90, REGON: 270043106 (zwany dalej: JM F.H. Janusz Mandla)

(adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: 43-200 Pszczyna ul.Chrobrego 5)


JM F.H. Janusz Mandla jest jednocześnie administratorem danych osobowych i dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych, podczas odwiedzania i korzystania ze sklepu mixbuty.pl . 


Dane osobowe zbierane przez JM F.H. Janusz Mandla za pośrednictwem Sklepu mixbuty.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

 

WAŻNE: Strona www.mixbuty.pl wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

 Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

 Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies, ich modyfikacji lub odwolania w ustawieniach przeglądarki.

 Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies"

 

Jakie dane przetwarzamy i cel przetwarzania Twoich danych

Jakie dane zbiera sklep mixbuty.pl

1. JM F.H. Janusz Mandla zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,

 osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne

 lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

  a) rejestracji konta w sklepie internetowym mixbuty.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym przypadku przypadku Klient podaje nam:

 - adres e-mail;

 - dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj(państwo), ulica i numer domu/mieszkania

 - imię i nazwisko;

 - numer telefonu.

  Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym mixbuty.pl Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić swoje hasło. 

 

 b) składania zamówienia w sklepie internetowym mixbuty.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) W tym przypadku przypadku Klient podaje nam:

 - adres e-mail;

 - dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj(państwo), ulica i numer domu/mieszkania

 - imię i nazwisko;

 - numer telefonu.

 

c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

3.    Gdy Klient kontaktuje się z JM F.H.Janusz Mandla w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji lub zwrotu towaru) za pomocą formularza, JM F.H. Janusz Mandla może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

 

4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mixbuty.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

 

Jak wykorzystujemy zebrane dane

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie mixbuty.pl dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie mixbuty.pl, dane osobowe mogą być przekazywane w celu dostarczenia zamówionych towarów 

DPD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15 .

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system CashBill S.A., jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce CashBill S.A. 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2 (NIP: 6292410801,REGON: 241048572,KRS: 0000323297)

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu mixbuty.pl do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem  mixbuty.pl .


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Jakie masz uprawnienia wobec nas

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

8.     Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podstawa prawna przetwarzania informacji o Tobie

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, 

której Klient jest stroną lub konieczność podjęcia na żądanie Klienta działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży. 

Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność 

do wykonania obsługi umowy sprzedaży reklamowanego towaru.

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JM F.H. Janusz Mandla lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),(art. 6 ust. 1 lit f RODO),(art. 22 ust. 2 lit c RODO) 

 Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:

-dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust.1a) RODO)

-obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na JM F.H. Janusz Mandla, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych JM F.H. Janusz Mandla rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1c) RODO);

-oraz innych niezbędnych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Jm F.H. Janusz Mandla, np. do ustalenia, dochodzenia roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami,  również za pomocą formularza kontaktowego (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), oraz do analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1f) RODO).

 

Pliki cookies, adres IP

1. Sklep mixbuty.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez JM F.H. Janusz Mandla na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep mixbuty,pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez JM F.H. Janusz Mandla produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Mixbuty.pl . Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Mixbuty.pl .

2. JM F.H. Janusz Mandla wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  -a) Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

  -b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. JM F.H. Janusz Mandla wykorzystuje cookies własne w celu:

  -a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie mixbuty.pl i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie mixbuty,pl (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego mixbuty.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;

  -b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu mixbuty.pl , co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. JM F.H. Janusz Mandla wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  -a) piksel konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami i popularyzacji Sklepu mixbuty.pl za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

  -b) kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony mixbuty.pl to jest zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu mixbuty.pl. Drogą tą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów, oprogramowania złośliwego lub innego niechcianego oprogramowania. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu mixbuty.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Przykłady jak zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Safari

Opera

Microsoft EDGE

6. JM F.H. Janusz Mandla może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep mixbuty.pl przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany JM F.H. Janusz Mandla przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu mixbuty.pl .

7. Sklep mixbuty.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. JM F.H. Janusz Mandla nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. JM F.H. Janusz Mandla namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.  

 

 

Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez JM F.H. Janusz Mandla za pośrednictwem Sklepu mixbuty.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o osobie fizycznej która jest zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania (dalej: „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego mixbuty.pl mają jedynie osoby upoważnione przez JM F.H.Janusz Mandla. Osoby upoważnione posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Zostało to opisane wcześniej w punkcie "Jak wykorzystujemy zebrane dane".

4.   Każdy klient którzy posiadają konto dysponuje nieprzerwanym prawem wglądu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie mixbuty.pl .

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. JM F.H.Janusz Mandla może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez JM F.H. Janusz Mandla roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie mixbuty.pl utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep mixbuty.pl umożliwia wygenerowanie nowego hasła. JM F.H. Janusz Mandla nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie mixbuty.pl . Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

7.      JM F.H. Janusz Mandla nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

Zmiany Polityki Prywatności

1. JM F.H.Janusz Mandla zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

        a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na  prawa i obowiązki  JM F.H. Janusz Mandla lub prawa i obowiązki Klienta.

        b) rozwój funkcjonalności sklepu mixbuty lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki Prywatności.

2.      JM F.H.Janusz Mandla  każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu mixbuty.pl informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

3.      Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie jest umową ani regulaminem.

4.     Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: j.mandla@mixbuty.pl

5.      Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.